Aktualności i Komunikaty


10.11.2023

OGŁOSZENIE

Dostawa paliw ciekłych dla PKS w Oławie S.A.

 

SZCZEGÓŁY

 

19.10.2023

OGŁOSZENIE

Związek powiatowo – gminny „Oławskie Przewozy Gminno – Powiatowe” informuje, że zgodnie z decyzją Wójta Gminy Domaniów zawiesza w dniach 02 - 03.11.2023 r. niżej wymienione kursy:

- Kuchary – Oława przez Domaniów, Goszczynę : 06:45 (linia nr 61),

- Oława – Kończyce przez Domaniów, Kuchary: 12:00 (linia nr 62),

- Oława – Goszczyna – Domaniów - Oława: 06:45 (linia nr 63),

- Oława – Domaniów – Goszczyna - Oława: 12:05 (linia nr 64),

 

11.09.2023

OGŁOSZENIE

 

Związek powiatowo – gminny „Oławskie Przewozy Gminno – Powiatowe” informuje, że z dniem 13.09.2023 r. wprowadzone zostaną poniższe zmiany w kursowaniu autobusów:

- kurs na trasie Oława – Jelcz-Laskowice – zmiana godz. odjazdu z 8:00 – na 7:50,

- kurs na trasie Jelcz-Laskowice – Oława – zmiana godz. odjazdu z 8:30 – na 8:12.

04.09.2023

OGŁOSZENIE

PKS w Oławie informuje, iż Związek powiatowo – gminny „Oławskie Przewozy Gminno – Powiatowe”  z dniem 11.09.2023 r. wprowadza zmiany na poniższe kursy autobusów:

- kurs na trasie Oława – Jelcz-Laskowice – zmiana godz. odjazdu z 20:00 – na 20:05,

- kurs na trasie Jelcz-Laskowice – Oława – zmiana godz. odjazdu z 15:15 – na 15:35.

01.09.2023

OGŁOSZENIE

Związek powiatowo – gminny „Oławskie Przewozy Gminno – Powiatowe” informuje,że z dniem 04.09.2023 r. wprowadzone zostaną poniższe zmiany w kursowaniu autobusów:

- zawieszona zostanie linia nr 72 – na trasie Święta Katarzyna – Żórawina – Święta Katarzyna,

- uruchomiony zostanie nowy kurs – na trasie Oława – Ścinawa – Ścinawa Polska–Oława o godz. 13:10.

Linie w Jelczu-Laskowicach:

- linia nr 26 – zmiana godz. odjazdu Łęgu z 10:45 – na 6:25 oraz odjazdu z Wójcic z godz. 15:50 – na 12:40,

- linia nr 27 – zmiana godz. odjazdu z Łęgu z 11:40 – na 10:40 oraz odjazdu z Miłoszyc z godz. 15:40 – na 14:40,

- linia nr 38 – zmiana godz. odjazdu z Minkowic z godz. 15:05 - na 15:15,

- linia nr 39 – zmiana godz. odjazdu z Kopaliny z 6:55 – na 7:10 oraz odjazdu Minkowic z godz. 15:35 – na 15:45.

Szczegółowe rozkłady dostępne na stronie OPGP

 

18.08.2023

Spółka Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna z siedzibą w Oławie przy ulicy Opolskiej 50, 55-200 Oława

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY

DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA PRZEPROWADZENIE :

1) badania sprawozdań finansowych, wskazanych poniżej Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej :
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie S.A. - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Przewozy Publiczne Sp. z o.o.
za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2023 roku oraz w dniu 31 grudnia 2024 roku;

2) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej dla jednostki dominującej PKS w Oławie S.A. za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2023 roku oraz w dniu 31 grudnia 2024 roku.

Oferty prosimy składać do 30.09.2023 roku na adres sekretariat@pks.olawa.pl

 

06.06.2023

OGŁOSZENIE

Związek powiatowo – gminny „Oławskie Przewozy Gminno – Powiatowe” informuje, że w związku z remontem ul. Brzeskiej, przystanek Oława – Rynek został wyłączony z ruchu do odwołania.

 

 

31.05.2023

OGŁOSZENIE

Informujemy, że z dniem 01.06.2023 r. kursy w ramach linii nr 0 w Oławie, wykonywane będą z uwzględnieniem przystanków Lipowa – LIDL i Baczyńskiego/ Lipowa.

 

07.03.2023

OGŁOSZENIE

PKS w Oławie informuje, że w dniach 11 – 12.03.2023 r. przystanki autobusowe przy ul. Kutrowskiego oraz ul. Lipowej, zostaną wyłączone z komunikacji z uwagi na prace związane z wyburzaniem budynku przy skrzyżowaniu ul. Kutrowskiego z ul. Lipową.

Komunikacja regularna w tych dniach na trasie Oława – Wrocław prowadzona będzie objazdem – najbliższe przystanki to dworzec autobusowy lub Oława Nowy Górnik (przy rondzie).

 

23.01.2023

OGŁOSZENIE

Związek powiatowo – gminny „Oławskie Przewozy Gminno – Powiatowe” informuje, że z dniem 01.02.2023 r. wprowadzona zostanie zmiana w kursowaniu linii nr 13:

kurs z godziny 5:20 na trasie Oława – Ścinawa – Ścinawa Polska – Oława - zostanie przyspieszony na godzinę 5:10 i będzie kursował dodatkowo przez ul. Zwierzyniec Duży.

Szczegółowe informacje na temat kursowania autobusów pod nr tel. 71 381 32 29, 71 313 21 20, w kasie lub u dyżurnego ruchu na dworcu PKS w Oławie

30.12.2022

OGŁOSZENIE

Związek powiatowo – gminny „Oławskie Przewozy Gminno – Powiatowe” informuje, że z dniem 02.01.2023 r. wprowadzone zostaną poniższe zmiany:

uruchomione zostaną nowe kursy:

- 6:50 – Jelcz-Laskowice, Techników – szkoła – Łęg Wrocławska/ Polna – Jelcz-Laskowice, Wiitosa – pętla – Jelcz-Laskowice, Techników – szkoła;

- 13:50 – Jelcz-Laskowice, Techników – szkoła – Jelcz-Lasowice, Witosa – pętla – Łęg Wrocławska/ Polna – Jelcz-Laskowice, Techników – szkoła;

kurs o godz. 6:05 na trasie Oława – Jelcz-Laskowice – Oława będzie dodatkowo kursował na odcinku Jelcz – Laskowice – Dziuplina – Miłoszyce – Jelcz – Laskowice;

kurs o godz. 15:10 na trasie Oława - Grędzina – będzie kursował dodatkowo przez Dziuplinę II, Główna – plac zabaw;

kurs o godz. 16:20 na trasie Grędzina – Oława – będzie kursował dodatkowo przez Dziuplinę II, Główna – plac zabaw;

poniższe kursy, które były wykonywane przez PKS w Oławie S.A. jako kursy komercyjne od 02.01.2023 r. będą wykonywane w ramach przewozów dla Związku powiatowo – gminnego „OPGP”:

- 05:00 – Oława – Polwica – Święta Katarzyna,

- 06:50 – Święta Katarzyna – Polwica – Oława,

- 07:00 – Oława – Miłonów – Wierzbno – Oława,

- 12:10 – Oława – Wierzbno – Gęsice – Oława,

- 15:20 – Oława – Święta Katarzyna przez: Miłonów, Wierzbno,

- 17:00 – Święta Katarzyna – Oława przez: Wierzbno, Polwicę,

zmiany w połączeniu komunikacyjnym Siechnice – Blizanowice – Trestno – Wrocław ul. Mazowiecka (linia nr 89/890) polegające na:

- przyspieszeniu odjazdu połączenia relacji Wrocław ul. Mazowiecka – Trestno pętla – Siechnice z godz. 16:00 na godz. 15:15,

- przyspieszenia odjazdu połączenia relacji Siechnice osiedle – Trestno pętla – Wrocław ul. Mazowiecka z godz. 15:00 na godz. 14:15,

- opóźnieniu odjazdu połączenia relacji Wrocław ul. Mazowiecka – Trestno pętla – Siechnice osiedle z godz. 18:05 na godz. 18:20,

kursy w ramach linii nr 70 – Oława – Żórawina – Iwiny:

- 20:20 – z Iwin do Oławy przesunięty na godz. 20:35,

- kursy rozpoczynające się dotąd z Domaniowa (tj. 6:40, 7:50, 10:10, 11:35, 15:05 ,16:15, 17:15, 19:35) będą się zaczynać z Nowojowic,

- kursy z Iwin o godz.: 6:00, 6:55, 7:25, 8:35, 13:35 14:50, 16:15, 17:05 – będą kończyć bieg w Nowojowicach,

- dodatkowo autobusy będą zatrzymywać się na przystankach – Żórawina –kościół Sw. Trójcy oraz Żerniki wrocławskie – pętla i Żerniki Wrocławskie – Orla.

- pominięte zostaną przystanki – Żerniki Wrocławskie, Strzelińska – stacja kolejowa i Żerniki Wrocławskie, Strzelińska/ Orla

niżej wymienione kursy będą wykonywane dodatkowo przez przystanki – Minkowice Oł. – Kolejowa oraz Minkowice Oł – PKP:

- 05:50 – Bystrzyca – Minkowice Oł. – Oława,

- 06:05 – Oława – Minkowice Oł. – Jelcz-Laskowice – Oława,

- 08:20, 10:00, 18:40 – Oława – Bystrzyca – Jelcz-Laskowice – Oława,

- 11:50, 16:50 – Oława – Jelcz-Laskowice – Bystrzyca - Oława

- 15:00 - Oława – Jelcz-Laskowice – Bystrzyca,

- 15:05 – Oława – Miłocice Małe – Oława,

Szczegółowe informacje na temat kursowania autobusów pod nr tel. 71 381 32 29, 71 313 21 20, w kasie lub u dyżurnego ruchu na dworcu PKS w Oławie

30.09.2022

OGŁOSZENIE

PKS w Oławie S.A. informuje, że decyzją związku powiatowo – gminnego „Oławskie Przewozy Gminno – Powiatowe” z dniem 01.10.2022 r.,

kurs na trasie Iwiny –rondo – Domaniów przez Żórawinę z godziny 13:30 zostanie przesunięty na godz. 13:35.

 

 

20.09.2022

OGŁOSZENIE

PKS w Oławie S.A. informuje, że decyzją związku powiatowo – gminnego „Oławskie Przewozy Gminno – Powiatowe”

z dniem 22.09.2022 r. kurs na trasie Oława – Ścinawa – Oława z godziny 7:05 zostanie przesunięty na godz. 7:00

 

14.09.2022

OGŁOSZENIE

PKS w Oławie S.A. informuje, że od dnia 01.10.2022 nastąpi zmiana cen biletów w komunikacji pasażerskiej.

Szczegóły w zarządzeniu poniżej:

 

Zmiana cen biletów od 01.10.2022

Ceny biletów na kursach wykonywanych w ramach Oławskich Przewozów Gminno-Powiatowych pozostają bez zmian.

09.09.2022

OGŁOSZENIE

PKS w Oławie S.A. informuje, że decyzją Związku Powiatowo – Gminnego „Oławskie Przewozy Gminno – Powiatowe” z dniem 12.09.2022 r. wprowadzone zostaną poniższe zmiany w kursowaniu autobusów:

- godz. 14:10 z Oławy do Bystrzycy przez Stary Otok, Janików: kurs przesunięty na godz. 14:25,

- godz. 15:05 z Wójcic do Oławy: kurs przesunięty na godz. 15:15,

- godz. 14:10 z Oławy do Drzemlikowic: kurs przesunięty na godz. 14:30
i będzie kursował przez ul. Lwowską z pominięciem przystanków Oława pl. Zamkowy, Oława ul. Strzelna oraz Oława ul. Paderewskiego.

08.09.2022

OGŁOSZENIE

Związek powiatowo – gminny „Oławskie Przewozy Gminno – Powiatowe” informuje, że decyzją Burmistrza Jelcza – Laskowic z dniem 09.09.2022 r. zlikwidowane zostaną poniższe kursy:

linia 21:

- godz. 10:35 – Jelcz-Laskowice, Techników – Nowy Dwór – Jelcz Laskowice, Techników;

- godz. 16:40 – Jelcz-Laskowice, Techników – Nowy Dwór – Jelcz Laskowice, Techników;

linia 22:

- godz. 10:30 – Jelcz-Laskowice, Techników – Dębina – Jelcz Laskowice, Techników;

- godz. 16:40 – Jelcz-Laskowice, Techników – Dębina – Jelcz Laskowice, Techników;

 

30.08.2022

OGŁOSZENIE

PKS w Oławie S.A. informuje, że z dniem 01.09.2022 r. wprowadzone zostaną poniższe zmiany w kursowaniu autobusów:

- godz. 7:15 z Drzemlikowic do Oławy: autobus będzie kursował przez ul. Lwowską z pominięciem przystanków Oława – Strzelna i Oława pl. Zamkowy,

- godz. 14:15 z Oławy do Siecieborowic: zostanie przyspieszony na godz. 14:10
i będzie kursował przez ul. Lwowską z pominięciem przystanków Oława pl. Zamkowy, Oława ul. Strzelna oraz Oława ul. Paderewskiego.

Uruchomione zostaną kursy:

- o godz. 7:00 – na trasie: Oława – Miłonów – Wierzbno –szkoła – Sobocisko – Oława,

- o godz. 12:10 – na trasie: Oława – Wierzno – szkoła – Gęsice – Oława.

 

 

13.07.2022

OGŁOSZENIE

 W związku z remontem ul. 1 Maja przystanki w rynku oraz na ul. 1 Maja (za wyjątkiem przystanków obok ronda) tymczasowo zostaną wyłączone z użytkowania. Objazd w jedną i drugą stronę wyznaczono przez ul. Kasprowicza (obok ZUS-u).

W razie potrzeby autobusy będą zatrzymywać się na przystankach na ul. 3 Maja.

 

08.07.2022

OGŁOSZENIE

PKS w Oławie S.A. informuje, iż od 11.07.2022 r. zawieszone zostaną następujące kursy:

- Oława – Święta Katarzyna (PKP) przez Gęsice: 5:00, 15:20,

- Święta Katarzyna (PKP) – Oława przez Gęsice: 6:50, 17:00

Poniżej aktualnie obowiązujący wykaz wykonywanych kursów:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:

- Oława – Wrocław przez Marcinkowice: 4:50, 5:25, 5:55, 6:55, 7:55, 9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 14:55, 15:20, 15:55, 16:55, 17:20, 18:20, 19:20, 21:40

- Wrocław – Oława przez Marcinkowice: 5:55, 6:30, 6:55, 8:20, 9:20*, 10:20*, 11:20*, 12:20*, 13:20*, 14:30, 15:20, 16:15, 16:55, 17:55, 18:20, 19:20, 20:15, 22:50

- Wiązów – Wrocław przez Borek Strz.: 4:50,

- Wrocław – Wiązów przez Borek Strz.: 15:50,

- Wiązów – Oława: 6:45,

- Oława – Wiązów: 15:35,

SOBOTA:

- Oława – Wrocław przez Marcinkowice: 5:20, 5:55, 9:20, 12:20, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 21:40

- Wrocław – Oława przez Marcinkowice: 6:30, 8:20, 10:20*, 13:20*, 14:30, 16:15, 18:20, 20:15, 22:50

NIEDZIELA

- Oława – Wrocław przez Marcinkowice: 5:55, 9:20, 12:20, 15:20, 17:20,19:20, 21:40

- Wrocław – Oława przez Marcinkowice: 8:20, 10:20*, 14:30, 16:15, 18:20, 20:15, 22:50

*Kolor niebieski – odjazdy autobusów z Wrocławia przystanek ul. Sucha

08.03.2022

Ogłoszenie

PKS w Oławie S.A. informuje, że z dniem 14.03.2022 r. ulegną zmianie ceny biletów jednorazowych i miesięcznych w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej oraz taryfa przewozu bagażu.

Informacja o aktualnych cenach biletów jest dostępna na naszej stronie pod adresem: http://pks.olawa.pl/przewozy-osobowe/bilety/ oraz w kasie biletowej w holu dworca autobusowego Oławie.

Ceny biletów na kursach wykonywanych w ramach Oławskich Przewozów Gminno-Powiatowych pozostają bez zmian.

15.05.2020

Dezynfekcja w autobusach PKS w Oławie S.A. :