Wynajem Powierzchni i Lokali


Reklama na środkach komunikacji międzymiastowej


Reklama na autobusie:

  • tył autobusu –  500 zł + 23% VAT za miesiąc
  • tył autobusu –  tylna szyba – 400 zł + 23% VAT za miesiąc
  • przywrócenie autobusu do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy (demontaż grafiki + przemalowanie) – 700 zł +23% Vat

Naklejanie reklam w zakresie klienta.
Minimalny okres ekspozycji reklamy 3 miesiące.

Plakat zamieszczony w autobusie:

  • format A4 – 2,00 zł + 23% VAT za dzień
  • format A3 – 2,50 zł + 23% VAT za dzień
  • powyżej formatu A3 – 3,00 zł + 23% VAT za dzień

Naklejanie plakatów w zakresie klienta.

Za reklamy należność powinna być uregulowana z góry. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy:

PKS w Oławie S.A.
ul.3 Maja 4
55-200 Oława

tel. 71 303 75 39
e-mail: dworzec@pks.olawa.pl

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY!